Beneficii pentru artisti

Cercetările doctorale care au explorat legătura dintre Sensibil și expresivitatea artistică au revelat că experiența corporală din cadrul Paradigmei Sensibilului este o sursă inedită de creativitate: inedită atât prin faptul că manifestarea creativității debutează la nivel pre-reflexiv și corporal, dar și prin natura sa pe care elevii o descriu drept “o forță nebănuită de adaptare la orice tip de situație”.

La originea acestor forme de expresie se află mișcarea internă, ea declanșând această  formă de creativitate organică: o stare de conștiință dilatată care îi permite actorului să traiască experiența corporală și să se observe trăind-o în același timp, păstrându-și o luciditate perceptivă deosebită. Comparând instrumentele psihopedagogiei perceptive cu conceptele dezvoltate de principalii formatori în domeniul artistic- Copeau, Grotowski, Barba, Stanislavski –  am observat existența unei preocupări comune celor două pentru tăcere și starea imobila, două importante elemente de raport în activitatea unui actor.  Mai mult, Psihopedagogia Perceptivă aduce într-un plan mult mai concret si tangibil noțiunea de potențialitate menționată la nivel intuitiv de Stanislavki și Grotowski.

Stanislavski folosea termenii de natură și plasticitate pentru a descrie forța, care sub formă de mișcare, se făcea simțită în gesturile vizibile; pentru Grotowski, “potențialitatea” corespundea unui curent de impulsuri, aproape biologic, care pornea “din interior” și ajuta la desăvârșirea unei acțiuni precise. Conceptul de “mișcare internă” propus de Danis Bois include posibilitatea de a capta în mod conștient această forță internă prin intermediul unui antrenament specific al percepțiilor. Pentru Danis Bois relația cu mișcarea internă oferă artiștilor oportunitatea de a descoperi în interiorul lor o forță activă de adaptare, acceptare și deschidere către toate posibilitățile.

Manifestarea acestui potențial de creativitate permite actorilor să descopere un nou fel de a fi, adăugând existenței lor o dimensiune ce vizează natura lor profundă prin invitația de a-și descoperi și a-și înțelege propria interioritate.